CAMİLİ (MACAHEL) BÖLGESİ KÖYLERİ VE MAHALLELERİ

Camili Havzası; Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral, Uğur olmak üzere altı köyden oluşan coğrafi bir bölgedir. Yörenin eski adı Macahel (veya Maçahel) olup, bu isim halen kullanılmaktadır. Borçka-Camili karayolu üzerinde yüksekliği 1830 metre olan geçit, Küçük Yayla (Macahel Geçidi) olarak anılır.

Camili Köyü belirli bir dönem, 6 köyün bağlı olduğu Bucak (nahiye) olarak yönetilmiştir. Bu nedenle Camili ismi, halen 6 köyü temsil eden bir anlama da sahiptir. Tarihsel ve coğrafi olarak Macahel yöresi, Türkiye’den komşu ülke Gürcistan’a bağlı Acaristan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisine doğru yayılan uzun bir vadinin genel adıdır. Vadiye Macahela (veya Maçahela) vadisi de denir. Vadi boyunca akan, ana kollarını Uğur-Maral ve Efeler derelerinin oluşturduğu akarsu Macahel Suyu olarak anılmakta olup, sınırı geçtikten sonra, Acara Suyu’ndan önce sağdan Çoruh Nehrine birleşir. Bu akarsuyun, dolayısıyla vadinin sağında ve solunda toplam 18 köy bulunmaktadır. Macahel vadisinin Türkiye tarafında bulunan ve yukarıda sayılan 6 köy Camili (Macahel) yöresini oluşturmakta olup, Yukarı Macahel olarak da anılır.

Vadinin Acaristan tarafında kalan bölümünde (Aşağı Macahel’de) 12 köy mevcuttur. Belirtmek gerekir ki Camili Köyü, geçmişte de yörenin merkezi olmuştur.