Macahel Uğur Köyü

Genel Bilgiler: Resmi olarak, “Uğurköy” adıyla anılır. Eski ismi “Akriya” olup, “ekli, bitişik” anlamındadır. Bu isim Maral Köyü ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

Coğrafi konum: Borçka-Camili Karayolu’nun devamında Maral Köyü’nden hemen sonra bulunan Uğur, Borçka’ya 60 km, Artvin’e ise 92 km uzaklıktadır. İl ve İlçe merkezine en uzak bulunan köydür.

Macahel Uğur Köyü Mahalleri

Mahalleleri : 1.(Camikarı), 2.Akkoç(Veli), 3.(Pırdapır), 4.(Ukanağthe), 5.(Gasaval), 6.(Melasatibe) Mahalleleri

Nüfus: Nüfusu, 1990 sayımında 358, 1997’de 219 ve 2000’de ise 259 olarak sayılmıştır. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 198 (105 erkek, 93 kadın) olup, yöre köylerinden Düzenli’den sonra en kalabalık nüfusa sahip ikinci köydür.